Yatsı Namazı

Yatsı Namazı

Yatsı namazı beş vakit namazlardan biridir.

Özellikle de sabah namazı ile birlikte en faziletli namazların başında gelmektedir.

Bu özellik, namazın gece olması ve zor olmasından dolayıdır.

Bir hadisi şerifte  “ Essalâtu hayrun mine’n-nevm”( namaz uykudan daha hayırlıdır) –ki bu cümle sabah ezanında da söylenmektedir-  şeklindedir.


Yatsı Namazı ve Vitir Namazının Kılınışı paylaşan: dualar

Sabah ve yatsı namazları tam olarak uyku esnasına denk geldiği için yüce Allah yapılan bu ibadetlerin sevabını da ve faziletini de ayrı kılmaktadır. Bununla ilgili birkaç hadis ve ayet paylaşacak olursak; peygamber efendimizin ebu hüreyre (r.a) a naklettiği bir hadis bulunaktadır. “ iman edenler yatsı namazının fazilet ve sevabını bilseler emekleyerek dahi olsa camiye giderler” demektedir. Buradan da yatsı namazının fazileti üzerinde durulmaktadır. Diğer bir hadis ten bahsedecek olursak ; “ münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır hiçbir namaz yoktur” şeklinde buyurmaktadır. Yüce Allah her mümine bir zorluk vermekte ve bu zorluk sonucunda imanlarının taklidi mi hakiki iman mı olduğunu sınamaktadır.

Efendimiz hz. Osman(r.a.) a naklettiği diğer bir hadiste ise ; “ kim ki yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur” demektedir. Yani bu hadisten anlaşılacağı gibi yatsı namazı uykunun en yoğun olduğu bir saatte olduğundan dolayı yüce Allah hakiki müminlerin ancak bu namazları kılabileceğini ve bu ibadeti yerine getirenlerin gece yarısına kadar ibadetle geçirmiş gibi olacağını vurgulamaktadır. Nitekim yüce Allah “Namaz uykudan daha hayırlıdır” şeklinde buyurmaktadır. Önemi üzerinde durulması gereken başka bir  konu ise yatsı namazının cemaatle kılınmasını istemesidir.

Şüphesiz ki bütün namazlar önemlidir. Fakat Allah bazı namazların derecesini farklı kılmaktadır. Bunlar sabah ve yatsı namazıdır. Sabah namazı gecenin bitimindeki namaz, yatsı namazı ise gecenin başlangıcındaki namazdır.   Yatsı namazının kılınması hakkında bilgi verecek olursak; yatsı namazı gece yarısından sonraya bırakılması çeşitli kaynaklara göre mekruhtur. Çünkü bu yol izlendiği takdirde cemaat azalacak ve kılınan namazın sevabı da o oranda gidecektir. Lakin yatsı namazını evinde kılanlar için böyle bir hüküm yoktur. Çünkü evinde kılan zaten cemaatle kılma durumu olmayacak ve cemaat sevabı kazanamayacaktır.

İmam-ı rabbani hazretlerinin yatsı namazının kılınışı hakkında görüşüne yer verecek olursak ; “ Yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak ve böylece gece namazı sevabını kazanmayı düşünmek oldukça yanlış bir davranıştır. Çünkü Hanefi mezhebine göre yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak tahriren mekruhtur.” demektedir.

Genel olarak kabul edilen yatsı namazının gecenin üçte biri içinde kılınmasıdır. Gecenin üçte birinden sonra gece yarısına kadar kılmak mubahtır. Gece yarısından sonra imsak vaktine kadar kılmak mehruktur. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere insan ister cemaatle isterse yalnız kılsın yatsı namazını on iki den sonraya ( gece yarısından sonraya ) bırakması mekruh olarak adlandırılmaktadır.

Anlaşılacağı üzerine yatsı namazı sabah namazı ile birlikte en hayırlı ve faziletli namazlardır. Cemaatle kılınması ve vaktinde kılınması son derece önem arz etmektedir.

Gelelim yatsı namazının içeriğine;

Yatsı namazı 10 rekâttan oluşmaktadır. ( vitir namazı hariç). İlk dört (4)  rekâtı ilk sünnet olarak kılınır. Sonraki 4 rekâtı farz olarak ve son iki  (2) rekâtı da son sünnet olarak kılınır. Yatsı namazıyla birlikte 3 rekâtlık vacip olan vitir namazı da bulunmaktadır.  İlk on rekât hak mezheplerce ortak kabul edilmektedir ve aynıdır. Fakat  vitir namazında bazı farklar vardır.Hanefi mezhebine göre vacip ve üç ( 3)  rekâttır. Şafi mezhebine göre sünnettir ve tek rekât olarak da kılınabilmektedir. Diğer hak mezhepleri ise vitir namazının vacip değil sünnet olduğu kanaatindedirler