Yatsı Namazı

Önemli: Açıklamalar, sayfanın alt kısmında yer almaktadır.

Yatsı namazı dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet olmak üzere on rek’attır.

Yatsı Namazının İlk Sünnetinin Kılınışı

 • “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.

Niyetten sonra aynen ikindinin sünneti gibi kılınır. Her ikisi de sünnet-i gayri müekkededir. Aralarındaki fark sadece niyetlerin değişik olmasıdır.

Birinci Rek’at:

 • 1. Açıklamaya bakınız.
 • “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. (2- 3-4-5. ve 6. açıklamaya bakınız.)

Ayakta sırasıyla;

 1. Sübhaneke,
 2. Eûzü-Besmele,
 3. Fatiha
 4. Ve bir sûre okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. (7-8 ve 9. açıklamaya bakınız.)
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” söylenir. (10-11. ve 12. açıklamaya bakınız.)
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur. (13-14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır. (16. açıklamaya bakınız.)

İkinci Rek’at:

Ayakta sırasıyla;

 1. Besmele,
 2. Fatiha
 3. Ve bir sure okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-azim” denilir.
 • “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere”Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” söylenir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek kalkıp oturulur. (Buna birinci oturuş denir.) (14. ve 15. açıklamaya bakınız.)

Oturuşta sırasıyla;

 1. Ettehiyyatü,
 2. Allahümme salli,
 3. Allâhümme barik okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılıp eller bağlanır.

Üçüncü Rek’at:

Ayakta sırasıyla;

 1. Sübhaneke,
 2. Eûzü-Besmele,
 3. Fatiha
 4. Ve bir sûre okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Dördüncü Rek’at:

Ayakta;

 1. Besmele,
 2. Fatiha
 3. Ve bir sûre okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.

Bu oturuşta sırasıyla;

 1. Ettehiyyatü,
 2. Allâhümme salli,
 3. Allâhümme barik
 4. Ve Rabbenâ âtina… duaları okunur.
 • Önce başını sağa çevirerek: “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.
 • Sonra başını sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

Yatsı Namazının Farzının Kılınışı

Niyetten sonra aynen öğlenin farzı gibi kılınır.

Birinci Rek’at:

 • İkamet getirilir. (Erkekler için)
 • 1. Açıklamaya bakınız.
 • “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır. (2-3-4-5 ve 6.  açıklamaya bakınız.)

Sırasıyla;

 1. Sübhaneke,
 2. Eûzü-Besmele,
 3. Fatiha
 4. Ve bir sure okunur.
 • “Allâhü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. (7-8 ve 9. açıklamaya bakınız.)
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir. (10-11. ve 12. açıklamaya bakınız.)
 • “Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur. (13-14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • Yine “Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır. (16. açıklamaya bakınız.)

İkinci Rek’at:

Ayakta sırasıyla;

 1. Besmele
 2. Fatiha
 3. Ve bir sûre okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükû’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” denilerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’la” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek oturulur.
 • Oturuşta, “Ettehiyyatü” okunur. (14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılıp eller bağlanır.

Üçüncü Rek’at:

Ayakta;

 1. Besmele
 2. Ve Fatiha okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim’”denilir.
 • “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükû’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek kalkılıp oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (dördüncü rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Dördüncü Rek’at:

Ayakta;

 1. Besmele
 2. Ve Fatiha okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” denilerek kalkılıp oturulur.

Bu oturuşta sırasıyla;

 1. Ettehiyyatü,
 2. Allahümme salli,
 3. Allâhümme bârik
 4. Ve Rabbenâ âtina,… duaları okunur.
 • Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denilir.
 • Sonra başını sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” denilir.

Böylece yatsının farzı bitmiş olur.

Bundan sonra: “Allahümme entesselâmü ve minkesselâm. Tebârekte yazel’celâli vel’ikram” denilir.

Yatsı Namazının Son Sünnetinin Kılınışı

Niyetten sonrası sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Birinci Rek’at

 • 1. Açıklamaya bakınız.
 • “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allâhü ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. (2. ve 3. açıklamaya bakınız.)
 • Tekbirden sonra eller bağlanır. (4-5 ve 6. açıklamaya bakınız.)

Ayakta sırasıyla;

 1. Sübhaneke,
 2.  Eûzü-Besmele,
 3. Fatiha sûresi,
 4. Kur’an’dan bir sûre okunur.
 • “Allâhü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. (7-8 ve 9. açıklamaya bakınız.)
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir. (10-11. ve 12. açıklamaya bakınız.)
 • “Allâhü Ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur. (13-14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • “Allâhü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allâhü Ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır. (16. açıklamaya bakınız.)

İkinci rek’at

Ayakta sırasıyla;

 1. Besmele,
 2. Fatiha sûresi,
 3. Kur’an’dan bir sûre okunur.
 • Birinci rek’atte olduğu gibi “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır. Burada üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Sonra “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. (14. ve 15. açıklamaya bakınız.)

Oturuşta sırasıyla;

 1. Ettehiyyatü,
 2. Allahümme salli,
 3. Alla-hümme barik,
 4. Rabbenâ âtinâ.. duaları okunur.)
 • Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm verahmetullah” denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.
 • Sonra başını sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir.

Vitir Namazının Kılınışı

Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlı vitir namazında diğer namazlara göre bir değişiklik vardır. O da, üçüncü rek’atta fatiha ve sure okunduktan sonra hemen rükûa gidilmez. “Allahü Ekber” denilerek eller yukarı kaldırılıp tekrar bağlanır ve Kunut duaları okunur. Bundan sonra rükûa varılır.

Bu açıklamadan sonra vitir namazının nasıl kılındığını görelim:

Birinci Rek’at:

 • 1. Açıklamaya bakınız.
 • “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin vitir namazını kılmaya” diye niyet edilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. (2-3-4-5 ve 6.  açıklamaya bakınız.)

Ayakta sırasıyla;

 1. Sübhaneke,
 2. Eûzü-Besmele,
 3. Fatiha
 4. Ve bir sure okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.  (7-8 ve 9. açıklamaya bakınız.)
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye gidilir, üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir. (10-11. ve 12. açıklamaya bakınız.)
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur. (13-14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden ayağa (İkinci rek’ata) kalkılıp eller bağlanır.  (16. açıklamaya bakınız.)

İkinci Rek’at:

Ayakta sırasıyla;

 1. Besmele,
 2. Fatiha
 3. Ve bir sure okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-â’lâ” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek oturulur.
 • Bu oturuşta, “Ettehiyyatü” okunur. (14. ve 15. açıklamaya bakınız.)
 • “Allâhü Ekber” diyerek ayağa (üçüncü rek’ata) kalkılıp eller bağlanır.

Üçüncü Rek’at:

Ayakta;

 1. Besmele,
 2. Fatiha
 3. Ve bir sûre okunur.
 • “Allahü Ekber” diyerek eller yukarıya kaldırılır ve tekrar bağlanır.
 • Kunut duaları okunur. (Kunut dualarını bilmeyen, onların yerine: “Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azabennâr”ı okur.
 • “Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir.
 • “Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd” denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ”denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur. Burada “Sübhânellâh” diyecek kadar kısa bir an oturulur.
 • Yine “Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ”denilir.
 • “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur.

Bu oturuşta sırasıyla;

 1. Ettehiyyatü,
 2. Allahümme salli,
 3. Allahümme barik
 4. Ve Rabbenâ âtina.. duaları okunur.
 • Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.
 • Sonra başını sola çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir.

Açıklamalar

 1. Açıklama: Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
 2. Açıklama: Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.
 3. Açıklama: Kadınlar tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.
 4. Açıklama: Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
 5. Açıklama: Erkekler; sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.
 6. Açıklama: Kadınlar; sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
 7. Açıklama: Rükûda iken ayakların üzerine bakılır.
 8. Açıklama: Erkekler, Rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.
 9. Açıklama: Kadınlar, Rükûda, sırtlarını biraz meyilli tuturak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
 10. Açıklama: Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.
 11. Açıklama:Erkekler; secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
 12. Açıklama: Kadınlar; secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
 13. Açıklama: Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.
 14. Açıklama: Erkekler; sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.
 15. Açıklama: Kadınlar; ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.
 16. Açıklama: Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır.