Kategori: Yatsı Namazı Vakti

Yatsı Namazı Vakti

Yatsı Namâzı Vakti Akşam namâzı vaktinin çıkmasından i’tibâren, fecrin ağarmasına kadar devâm eder. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfeye “rahmetullahi aleyh” göre, yatsının vakti, gökdeki beyâzlık kaybolunca başlar. Nitekim ikindi vaktinde böyle geçmişdi. Ya’nî iki imâma göre yatsı vakti oldukdan sonra, en az yarım sâat dahâ bekleyip yatsıyı kılarsa, bütün imâmlara gör

Yatsı Namazı

Yatsı Namazı Yatsı namazı beş vakit namazlardan biridir. Özellikle de sabah namazı ile birlikte en faziletli namazların başında gelmektedir. Bu özellik, namazın gece olması ve zor olmasından dolayıdır. Bir hadisi şerifte  “ Essalâtu hayrun mine’n-nevm”( namaz uykudan daha hayırlıdır) –ki bu cümle sabah ezanında da söylenmektedir-  şeklindedir. Yatsı Na